L: H:

WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Fotografie \ Ofiary i zbrodnie
Fot. 1. Miasteczko Boremel (gm. Boremel, pow. Dubno). Zdjęcie Koła Sportowego przy Szkole Powszechnej w Boremelu z 1935 r. W pierwszym górnym rzędzie stoją obok siebie morderca i ofiara: od lewej na tle pnia drzewa w mundurku bez czapki przyszły szef Służby Bezpeky OUN-UPA w Boremelu Feodor Rojuk, obok niego w szkolnej czapce Stanisław Marmucki, zamordowany 9 kwietnia 1943 r. podczas napady UPA na Polaków w Boremelu. Po środku górnego rzędu w białej koszuli i krawacie opiekun Koła Jerzy Zinkiewicz, ojciec dwu zamordowanych w tym samym dniu córeczek. W dolnym rzędzie pierwszy od prawej w czapce Wadiusz Kiesz, ofiarodawca zdjęcia. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24117         Fot. 2. Janówka (kolonia i wieś w gm. Ludwipol., pow. Kostopol). Dożynki zorganizowane w 1938 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich. Nocą z 8 na 9 września 1943 r. na kolonię i wieś napadły bojówki UPA, których ataki desperacko odpierała miejscowa samoobrona. Zginęły co najmniej 22 osoby i było wielu rannych. Zdjęcie dzięki uprzejmości p. Leona Karłowicza. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24118         


Fot. 3. Leontyna Wadas, żona Stanisława z dziećmi, na krzesełku Ryszard Adnrzej, chrześniak marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Wszyscy zamordowani przez upowców 4 lutego w 1944 r. w kościele w Łanowicach. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.


 DO GÓRY   ID: 24119         Fot. 4. Mieszkańcy polskiej kolonii Aleksandrówka w gm. Kupiczów, pow. Kowel. Stojący w górnym rzędzie zamordowani przez upowców: w lipcu i sierpniu 1943 r. - druga od lewej Maria Ziółkowska, żona Feliksa (pierwszy od lewej), trzecia od lewej Karolina Adamowicz z Kańskich, żona Franciszka (czwarty od lewej); 4 września 1943 r. - pierwsi od prawej małżeństwo Bronisława i Teofil Adamowiczowie. Pośród dzieci siedzą seniorzy Adamowiczowie Tekla i Michał; dzieci Ziółkowskich to: Kamila i Bogdan z obu stron babci Telki i Leokadia pierwsza od prawej; synowie Karoliny i Franciszka Adamowiczów po prawej ręce dziadka Michała. Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Teresie Radziszewskiej z Adamowiczów. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24120         


Fot. 5. Stanisław Wadas, były legionista, zamordowany w lutym 1944 r. przez upowców podczas ucieczki po zamordowaniu rodziny z miasteczka Łanowce (gm. Łanowce, pow. Krzemieniec) do Krzemieńca. Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Antoniego Mariańskiego. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24121         Fot. 6. Pogrzeb w mieście Berezne (gm. Berezne, pow. Kostopol) zamordowanych 4 stycznia 1942 r. przez nacjonalistów ukraińskich mieszkańców kolonii Zalesie (gm. Berezne). Ofiarami byli: sparalizowane małżeństwo Felicjan i Anna Żarczyńscy, ich syn Antonii z żoną Natalią i Tadeusz Donizo. Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Mirosława Żarczyńskiehgo. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24122         


Fot. 7. Zwłoki zamordowanych Polaków w Lipikach złożone do wspólnej mogiły 182 ofiar. Po prawej stronie widoczna ściana wykopu- mogiły. Fot. Sarnowski. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24123         Fot. 8. Kolonia Lipniki (gm. Berezne, vpow. Kostopol). Zwłoki zamordowanych Polaków podczas napadu UPA na kolonię 26 marca 1943 r. Fot. Sarnowski.Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Henryka Słowińskiego. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24124         Fot. 9. Zwłoki zamordowanych Polaków w Lipnikach podczas napadu UPA na kolonię. Fot. Sarnowski. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24125         Fot. 10. Zwłoki zamordowanych Polaków w Lipnikach podczas napadu UPA na kolonię. Fot. Sarnowski. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
 DO GÓRY   ID: 24126         Fot. 11. Zdjęcie ze zbiorów dr Aleksandra Kormana z wyjaśnieniem: Pomordowani mieszkańcy wsi Połowce obok miasteczka Jagielnica, pow. Czortków. W nocy na 16 stycznia 1944 r. uprowadzeni przez terrorystów-banderowców, znalezione w lesie. Stwierdzono urzędowo, że ofiary były rozebrane, torturowane, twarze ofiar zmasakrowane przez obcięcie uszu, nosów rozcięcie szyi, wydłubanie oczu, duszenie za pomocą sznurów. Na zdjęciu ciała 26 zamordowanych Polaków, mieszkańców wsi Połowce.
 DO GÓRY   ID: 24127         

WSTECZ

   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Webmaster plok@poczta.fm      Odwiedź nas na: SOWINIEC.COM.PL